Rehabilitacja

Każda osoba niepełnosprawna pomimo uszkodzenia organizmu zachowuje pewne sprawności i dyspozycje (dyspozycje psychiczne, osobowości, zdolności, uzdolnienia), które po ich zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu staje się podstawą umożliwiającą podjęcia pracy i prowadzenia szkolenia.

 

W celu włączenia się w proces rehabilitacji samych zainteresowanych prowadzone są badania ankietowe oraz bezpośrednie angażowanie ich w proces projektowy, produkcyjny oraz sprzedaż wyrobów. Zespół Programowy prowadzi na bieżąco i konsekwentnie podejmuje działania:

- z zakresu potrzeb każdego pracownika w celu zatrudnienia na otwartym rynku, w zakresie wsparcia i pomocy dla zaspokojenia tych potrzeb,

- ustalenie ewentualnych terminów.

W NASZYM SKLEPIKU