O nas

!!!   link do Filmu z okazji 15 lecia zakładu. Zapraszamy do obejrzenia    !!!

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie powstał w 2001 r., w Stykowie nad zalewem Brodzkim

oraz w niedalekiej odległości na terenie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie Godowie  (posiada dwa oddziały),

jako pierwszy w województwie świętokrzyskim a drugi w Polsce, jest największym ZAZ-em w województwie.

 Do zadań Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej należy w szczególności:

Przygotowanie poprzez rehabilitację zawodową i społeczną do życia osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawnościw w otwartym środowisku 52 osoby (w tym dwie z projektu UE) niepełnosprawnych w tym 45 osób ze znacznym stopniem

niepełnosprawności, i 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono  upośledzenie umysłowe lub

chorobę psychiczną. 20 osób personelu w tym 2 osoby niepełnosprawne. Łącznie 72 osoby.

 W PZAZ podejmowane są działania, których celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rozwoju 

i udziału w życiu społecznym na równi ze sprawnymi obywatelami. Model kompleksowej rehabilitacji zakłada

uwzględnienie wszystkich rodzajów potrzeb osoby niepełnosprawnej w procesie rehabilitacyjnym.

Postępowanie terapeutyczne łączy rehabilitację psychologiczną, medyczną, społeczną i zawodową. Rehabilitacja jest procesem ciągłym

a poszczególne jej etapy nakładają się i uzupełniają. Osoby niepełnosprawne chcą prowadzić aktywne życie, w tym także pracować zawodowo.

Dla większości z nich praca zawodowa stanowi sens życia, daje poczucie wartości i użyteczności społecznej. Poprzez pracę chcą się rozwijać

i realizować swoje plany życiowe i aspiracje.

 Po osiągnięciu zadowalającego stanu i poziomu przygotowania pracownika niepełnosprawnego, jest on kierowany na otwarty rynek pracy.

 Celem zakładu podejmowanie przedsięwzięć służących jak najpełniejszemu włączeniu osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego,

poprzez:

- poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych,

- poprawa umiejętności funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, uzyskanie jak największej samodzielności

- utrzymanie dobrej kondycji psychicznej

- integracja środowiskowa, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,

- zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia,

- rozwój zainteresowania ludźmi, rozwój więzi społecznych oraz form komunikowania się,

- stymulowanie do zainteresowania otaczającym światem, poznawania rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących,

- rozwój osobowości poprzez m. in. wprowadzenie pozytywnego nastawienia wobec aktywnego spędzania czasu, rozwijanie zainteresowań,

podniesienie samooceny, wytworzenie potrzeby odniesienia sukcesu,

- wspieranie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach, zgodne z nimi ukierunkowanie

i naukę zawodu, ocena zdolności osób niepełnosprawnych do pracy, pomoc w wyborze zawodu i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia

odpowiedniego do ich stanu zdrowia oraz posiadanych kwalifikacji

- pomoc w osiąganiu autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej.

 

Zakład posiada bazę rehabilitacyjną z bogatą propozycją zabiegów terapeutyczno – leczniczych dla pracowników:

kinezyterapia

ultradźwięki

światłolecznictwo

elektroterapia

krioterapia

laseroterapia

magnetoterapia

masaż limfatyczny, masaż klasyczny, masaż materacem

gabinet kinezyterapii

sala rehabilitacji ruchowej

sala terapii zajęciowej

gabinet masażu

sauna

siłownia

bilard

tenis stołowy

sala gimnastyczna

rower trójkołowy

siatkówka plażowa

korty tenisowe

domki wypoczynkowe

Zainteresowanie Zakładem poprzez lata rozwijało się coraz bardziej. Pojawiało się wiele artykułów i reportaży.

W grudniu 2003 roku Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej zajął 1 miejsce w konkursie

„Pracodawca – organizator pracy chronionej”.

 W 2007 roku ZAZ otrzymał statuetkę „Lodołamacza”.

Od 2016 r. PZAZ jako jedno z czterech przedsiębiorstw społecznych w województwie, pomyślnie przeszedł proces certyfikacji

i uzyskał na wszystkie wyroby i usługi certyfikat –

„Zakup Prospołeczny” który jest dumnie eksponowany.

 

Zakład zajmuje się produkcją wyrobów rękodzielniczych w pracowniach: tkacko krawiecka, malarska, pracownia wyrobów gipsowych

i stolarska.

Od 2011 działa także pralnia, której usługi cieszą się dużym zainteresowaniem.

W zakładzie bardzo mocno jest rozwinięta rehabilitacja społeczna. Corocznie organizowane są różne kursy i szkolenia, spotkania,

turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na koncerty i imprezy okolicznościowe. Ogniska, zawody sportowe,

czy turnieje. Pracownicy korzystają w zakładzie z zabiegów rehabilitacyjnych, korzystają z własnego ośrodka wypoczynkowego

 W 2014 roku zorganizowane zostało dla wybranej grupy osób niepełnosprawnych szkolenie - monter zabudowy

i robót wykończeniowych w budownictwie, które realizowane było na mocy porozumienia podpisanego ze

Starachowickim Centrum Kształcenia Praktycznego. Część praktyczna tego szkolenia odbywała się w domkach wypoczynkowych,

zarządzanym przez Zakład Ośrodku Wypoczynkowym. Udało się doprowadzić do standardów europejskich segmenty

najbardziej zniszczonych domków, współpraca trwa nadal,

i kolejne segmenty są sukcesywnie remontowane.

 Dzięki współpracy z ZAZ-em CKP uzyskał możliwość prowadzenia praktyk zawodowych dla swoich uczniów w terenie,

w warunkach faktycznego remontu, jednocześnie wdrażając program edukacyjny z uwzględnieniem integracji z osobami

niepełnosprawnymi.

Umożliwiło to także, przy małych nakładach finansowych, dokonanie najpotrzebniejszych remontów ośrodka w Stykowie.

 Pośród pracowników niepełnosprawnych w PZAZ są również osoby głuchonieme, na przełomie 2015 i 2016 roku

zorganizowany został kurs języka migowego, który ukończony został przez pracowników personelu jak również część

pracowników niepełnosprawnych, którzy chcieli mieć lepszy kontakt z kolegami niesłyszącymi, przy współudziale samych

głuchoniemych. Przeprowadzony kurs był wspaniałym doświadczeniem które wzmocniło integrację w zakładzie.

 

W grudniu 2015 dzięki pozyskanym dodatkowym środkom PFRON zakład został znacząco doposażony, zostały zakupione

nowe urządzenia do pralni, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz 9-cio osobowy samochód przystosowany do przewozu

osób na wózkach.

W 2016 roku zakład również otrzymał dodatkowe środki, na zakup autobusu przystosowanego do przewozu wózkowiczów.

W kolejnych latach zakład corocznie pozyskiwał dodatkowe środki:

W 2017 r. na zakup manekina do prasowania pokrowców na krzesła - PFRON,

W 2018 r. zakup dodatkowych urządzeń pralniczych, przyczepy gastronomicznej z wyposażeniem – typu food truck, narzędzi ogrodniczych na potrzeby ośrodka

wypoczynkowego oraz środki organizatora na remont/powiększenie pralni.

W 2019 r. zakup samochodu osobowo towarowego do działalności gospodarczej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzęt do księgowości, narzędzia i maszyny ogrodnicze –

PFRON, wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku byłej kawiarni – śr. Organizatora.

2019/2020 środki UE na realizację projektu „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”. W zawiązku z przystąpieniem w 2018 roku do konkursu - w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – i uzyskaniem dofinansowania - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jako partner, wspólnie ze Stowarzyszeniem

Integracja i Rozwój rozpoczął w 2019 roku realizację projektu „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”

Uczestnicy projektu: wszyscy pracownicy niepełnosprawni PZAZ Styków (50 osób), i dwie osoby z nowoutworzonych stanowisk pracy

 Zadania 2019 r.:

 1. Utworzenie w PZAZ dwóch nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, wraz z ich wyposażeniem.

 2. Indywidualne doradztwo zawodowe, wraz ze stworzeniem IPD w wymiarze średnio 6 godzin na osobę

 3. Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze średnio 6 godzin na osobę - w zależności od zapotrzebowania

 4. Remont i przystosowanie toalety w miejscu odbywania się spotkań szkoleniowych i doradczych ( budynek kawiarni PZAZ w Stykowie) – w ramach crossfinancingu.

 5. Grupowe doradztwo zawodowo - psychologiczne (autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, poruszanie się po lokalnym rynku pracy, przygotowanie CV

  , przedsiębiorczość itp.) w wymiarze 30 godzin na grupę

 6. Grupowe zajęcia motywacyjne na podstawie "dobrych praktyk” (zaproszone osoby niepełnosprawne, które odnalazły się na otwartym rynku pracy)

    Zadania 2020 r.:

 1. Wyjazd studyjny

 2. Szkolenia specjalistyczne - na podstawie zapotrzebowania poszczególnych przedsiębiorców na konkretne kwalifikacje

 3. 3 miesięczne staże zawodowe

 4. Pośrednictwo pracy. Przez cały okres trwania projektu zatrudniony jest pośrednik pracy, zbierający oferty stażowe/pracy podczas bezpośrednich spotkań z

  przedsiębiorcami.

W 2019 roku na wniosek PZAZ Powiat Starachowicki wystąpił o środki PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku

z potrzebami osób niepełnosprawnych – remont i przystosowanie budynku dawnej sali gier i stołówki na potrzeby zakładu.

Działalność usługowo – wytwórcza PZAZ

 • Wyroby rękodzielnicze - działalność zakładu to ręczna produkcja upominków, pamiątek, gadżetów reklamowychoraz dewocjonaliów. Tworząc wyroby opieramy się na

  tradycji rzeźby i rękodzieła Gór Świętokrzyskich. Prace wykonane są ręcznie z naturalnych surowców: z drewna, sznurka sizalowego, kory, szyszek, kasztanów, żołędzi,

  zbóż, różnego rodzaju nasion, suchych oraz sztucznych kwiatów, kolorowych szkiełek, bombek, tkanin itp. posiadamy pracownię wyrobów gipsowych gdzie powstają

  rozmaite figurki, w pracowni malarskiej tworzone są niepowtarzalne obrazy, oraz zdobienia prac wykonanych na innych pracowniach. Posiadamy w ofercie ponad 300

  pozycji, różnorodnych wyrobów, niektóre są jedyne, niepowtarzalne i trudne do opisania cały czas pracujemy nad nowymi wzorami, to praca twórcza której nie da się

  znormalizować. Każde dzieło zasługuje na szczególną uwagę, każdy wyrób zasługuje na certyfikat.

 • Usługi pralni – są wykonywane w pracowni pralniczej obejmują pranie prasowanie lub maglowanie obrusów, pokrowców na krzesła, pościeli, firan, zasłon dekoracji i

  draperii z tkanin. Obsługujemy domy weselne, restauracje i hotele nasi klienci są bardzo zadowoleni z naszych usług posiadamy renomę – najlepszej pralni w regionie.

  Osoby niepełnosprawne wraz z instruktorami z ogromną starannością dbają o najlepszą jakość i dokładność. Od kilku lat współpracujemy ze stałymi klientami, którzy nie

  zamierzają rezygnować z naszych usług i są pełni podziwu że osoby niepełnosprawne potrafią tak misternie wykonać te usługi.

 • Usługi stolarskie – świadczone są przez pracownię stolarską która prócz wyrobów rękodzielniczych wykonuje również usługi – są to najczęściej nietypowe zlecenia których

  nie chcą się podjąć bardziej przemysłowe zakłady stolarskie. Trzonem tej pracowni są osoby głuchonieme, dla których zostały specjalnie przystosowane maszyny stolarskie

  - w postaci zamontowania do nich specjalnych lampek ostrzegawczych aby, nie słysząc dokładnie wiedzieli kiedy maszyny są w ruchu. Potrafią z niesamowitą precyzją

  wykonać bardzo różne usługi.

 • Usługi ośrodka wypoczynkowego - noclegi w domkach letniskowych – zakład usytuowany jest na terenie bezpośrednio przylegającym do zalewu w Brodach, posiada w

  trwałym zarządzie domki letniskowe, o których czystość oraz całe otoczenie dbają pracownicy niepełnosprawni. Dzięki obecności osób niepełnosprawnych panuje tu

  wspaniała atmosfera. Niektórzy klienci wracają tutaj rokrocznie i nie wyobrażają sobie milszego wypoczynku gdzie indziej.

 • Usługi gastronomiczne - w 2021 r. została utworzona pracownia gastronomiczna „Wieczernik”. Nowa pracownia usytuowana została w budynku wydzierżawionym od

  Parafii Rzymskokatolickiej na terenie sanktuarium maryjnego pod adresem Godów 84A, 27-225 Pawłów.

Zakład podpisał umowę na obsługę żywieniową mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – całodobowe wyżywienie dla około 90 osób. Świadczymy usługi dla

instytucji i firm, a także dla osób prywatnych.

 PZAZ stale dokonuje wszelkich starań aby jak najlepiej się rozwijać i realizować swoje cele, ściśle współpracuję z instytucjami otoczenia osób niepełnosprawnych.

 

W NASZYM SKLEPIKU


MIEJSCE DLA SPONSORÓW

O nas

Reklama testowa