O nas

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest jednostką organizacyjną Powiatu Starachowickiego i został powołany Uchwałą Nr XXIV/216/2001  z dnia 25.01.2001r. Rady Powiatu w Starachowicach.

Zakład powstał jako jeden z pierwszych zakładów tego typu w Polsce   i w tym czasie jako jedyny od podstaw. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 45 osób o znacznym stopniu niepełnosprawnych na umowę o pracę. Natomiast w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej jest  zatrudnionych 17 osób, tym samym zatrudnienie w zakładzie wynosi 61 osób.

Działalność produkcyjna zakładu zlokalizowana jest na terenie zaadoptowanego pomieszczenia ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego w Stykowie  oraz pomieszczeń pozyskanych nieodpłatnie w użytkowanie na mocy Umowy Użyczenia  od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kałkowie – Godowie.

W wrześniu 2004 roku zakład otrzymał w trwały zarząd Ośrodek Wypoczynkowy w Stykowie. Ośrodek położony jest nad dużym akwenem wodnym i jest wyposażony w obiekty: kawiarnię, saunę, 
6 domków wypoczynkowych, budynki gospodarcze, korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci, teren rekreacyjny, parking.

Opierając się na tradycji rzeźby i rękodzieła artystycznego Gór Świętokrzyskich poszukiwaliśmy nowych i niepowtarzalnych wzorców, dlatego też dopracowaliśmy do perfekcji technikę wyrobu, m.in.: gobelin sznurkowych, malarstwa artystycznego, zdobnictwa szkła i porcelany  a także krawiectwa, tkactwa 
i wyrobów z gipsu. oraz witrażu.

Pracownicy niepełnosprawni są zatrudnieni   w pracowniach:

1. Pracownia krawiecko-tkacka,

2. Pracownia malarsko-zdobnicza,

3. Pracownia wiklinowo-gipsowa,

4. Pracownia stolarska,

5. Ośrodek Wypoczynkowy-Styków,

6. Dział sprzedaży,

7. Administracja

Jako podstawowy kierunek prowadzenia rehabilitacji zawodowej Zespół Programowy przyjął dążenie do indywidualnego wspierania działań osób niepełnosprawnych.

Każda osoba niepełnosprawna pomimo uszkodzenia organizmu zachowuje pewne  sprawności i dyspozycje (dyspozycje psychiczne, osobowości, zdolności, uzdolnienia), które po ich zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu  i usprawnieniu staje się podstawą umożliwiającą podjęcia pracy   i prowadzenia szkolenia.

W celu włączenia się w proces rehabilitacji samych zainteresowanych prowadzone są badania ankietowe oraz bezpośrednie angażowanie ich w proces projektowy, produkcyjny oraz sprzedaż wyrobów. Zespół Programowy prowadzi na bieżąco i konsekwentnie podejmuje działania:

- z zakresu potrzeb każdego pracownika w celu zatrudnienia na otwartym rynku, w zakresie wsparcia i pomocy dla zaspokojenia tych potrzeb,

- ustalenie ewentualnych terminów.

W ramach realizacji rehabilitacji zawodowej odbywają  się regularnie szkolenia naszych pracowników niepełnosprawnych   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach.

Dodatkowymi wspomaganymi działaniami są wycieczki studyjne do okolicznych Zakładów Pracy Chronionych.

Kolejnym priorytetem w działaniach zakładu jest uzupełnienie wykształcenia, ponieważ to właśnie wykształcenie lub jego brak – bardziej niż niepełnosprawność zmniejsza szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Oznacza to, że należy dążyć do zwiększenia aktywności      i wyzwolenia potrzeby podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Najlepszym systemem motywacyjnym do lepszej i wydajniejszej pracy jest przekonanie,   że wyroby wykonane przez osoby niepełnosprawne posiadają wartość rynkową i przekłada się to na korzyści.  Zakład posiada dwa sklepy firmowe na terenie Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie w którym oferuje pielgrzymom swoje wyroby związane tematycznie z Sanktuarium oraz Ziemią Świętokrzyską.

Zakład  co rocznie uczestniczy  w Międzynarodowych Targach „REHMED- EXPO” w Kielcach. Poprzez udział w targach promuje nie tylko swoje wyroby artystyczne związane z Regionem Świętokrzyskim ale także formy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakład jest  organizatorem w miesiącu grudniu corocznych „ Powiatowych Targów Rękodzieła”. W 2009 roku była to VI edycja targów, która wplotła się  na stałe do kalendarza imprez w Starachowicach. 
W targach biorą udział wszyscy artyści rękodzielnicy z Województwa Świętokrzyskiego. Targi cieszą się duża popularnością wśród mieszkańców Starachowic.

Do naszych większych osiągnięć należy zaliczyć:

Otrzymanie wyróżnienia w skali kraju w konkursie organizowanym  w 2003r przez Państwową Inspekcję Pracy, w 2003r.  „ Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej ” oraz I miejsca  w województwie świętokrzyskim.

W konkursie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „LODOŁAMACZ – 2007” zakład zajmuje I miejsce na szczeblu regionu małopolskiego oraz udział  w  finale w Warszawie.

W 2008 roku zajmuje II  w konkursie „LODOŁAMACZ- 2008”na szczeblu regionu małopolskiego.

W 2006 roku zakład otrzymuje nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego w konkursie „Wielkanocna  Plastyka Obrzędowa świętokrzyskiego ”. organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Wyróżnienie w konkursie rękodzielniczym pt. "Opowiadanie, legenda  świętokrzyska w  sztuce rękodzielniczej" organizowanym w trakcie XXXVIII   Dymarek Świętokrzyskich.

Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w 2004 roku oraz wyróżnienie w II edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku” podczas VIII  Kieleckiego Festiwalu Zabaw, Zabawek i Widowisk – Kielce.

Zajęcie I miejsca w Integracyjnej Olimpiadzie Sportowej – Jantar  2004.

Zakład w każdym roku odwiedza wiele delegacji z innych zakładów aktywności zawodowej jak i stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Zakład gościł również delegacje zagraniczne, które zapoznawały się z prowadzonym procesem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

W NASZYM SKLEPIKU


MIEJSCE DLA SPONSORÓW

O nas

Reklama testowa